Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Dzieło Kolpinga w Polsce wspiera bezrobotnych

W wielu krajach działalność placówek państwowych jest niewystarczająca, by w pełni pokryć zapotrzebowanie na usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Taka sytuacja dotyczy też Polski, gdzie na 1 pośrednika pracy przypada średnio 800 osób poszukujących pracy, a na 1 doradcę zawodowego 2200. Dzieło Kolpinga już w XIX w czasach Adolfa Kolpinga prowadziło punkty pośrednictwa pracy. Tej długoletniej tradycji pozostaje wierne polskie Dzieło Kolpinga.

Głównym argumentem dla rozpoczęcia działań na rzecz bezrobotnych była bardzo wysoka stopa bezrobocia w Polsce. W roku 2002 wynosiła ona ponad 18 %. W niektórych miejscach, a zwłaszcza na terenach popegeerowskich stopa bezrobocia przekraczała wtedy nawet 30%. Pierwszym podstawowym działaniem, które zostało wdrożone przez Dzieło Kolpinga w Polsce było utworzenie punktów pośrednictwa pracy. Już w roku 2002 r., Związek Centralny Dzieła Kolpinga uzyskał certyfikat agencji zatrudnienia. Po przeszkoleniu personelu działalność rozpoczęło 5 kolpingowskich placówek pośrednictwa pracy. Prowadziły je lokalne Rodziny Kolpinga dzięki finansowemu wsparciu w ramach przedakcesyjnego funduszu PHARE Access uzyskanemu przez Związek Centralny. W kolejnych latach działania dla osób bezrobotnych były finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Punkty pośrednictwa pracy

Prowadzone działania polegały na skutecznym kojarzeniu pozyskanych ofert pracy z osobami  znajdującymi się w rejestrze osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, który prowadzony jest w systemie komputerowym. Codziennie pracownicy i wolontariusze punktów poszukiwali ofert pracy kontaktując się telefonicznie lub bezpośrednio z pracodawcami, jednocześnie będąc do dyspozycji klientów w prowadzonych Centrach. Ci mogli tu  skorzystać z aktualnej prasy, a także poszukać ofert pracy w internecie. Główna idea aktywnego poszukiwania pracy polega na tym, że w każdym z Centrów codziennie można znaleźć „świeże” oferty pracy, które poprzez kontakt telefoniczny przekazywane są osobom zapisanych w rejestrze poszukujących pracy. Druga cecha charakterystyczna kolpingowskich placówek to indywidualne podejście do klienta. Oferty pracy bowiem poszukiwane są pod kątem kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych klientów.

W ciągu 6 lat działalności pozyskano w placówkach około 14 tysięcy ofert pracy, które przekazane zostały do około 7000 klientów. Według informacji zwrotnych uzyskanych od niektórych klientów ponad 1000 osób uzyskało zatrudnienie.
 
Doradztwo zawodowe

Inną formą pomocy realizowaną przez prowadzone placówki - Centra Wsparcia Kolping Praca jest doradztwo zawodowe. Prowadzone od roku 2004 realizowane jest głównie dla osób długotrwale bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez spotkania indywidualne i grupowe z doradcą. Personel Centrów przeszedł szereg specjalistycznych szkoleń, dzięki którym uzyskał m.in. kwalifikacje pozwalające na prowadzenie Klubów Pracy. W ramach zajęć dla beneficjentów wdrażane są programy kompleksowe. Pierwszym etapem są zajęcia podnoszące motywację i samoocenę jak i kształcące szereg kompetencji osobistych uczestników. Kolejnym krokiem są warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, podczas których uczestnicy uczą się, jak pisać dokumenty aplikacyjne i jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzone rozmowy są nagrywane i poddawane analizie w grupie.

Indywidualny Plan Działania

Doradcy zawodowi i psycholodzy analizują wspólnie z beneficjentem jego mocne i słabe strony sporządzając dla każdego indywidualny plan działania. Wielu beneficjentów uczestniczyło też w oferowanych kursach zawodowych, które stanowią kolejny etap w drodze do zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Kursy są dobierane indywidualnie. Jedną z form wsparcia było także przygotowanie zawodowe u pracodawcy oraz możliwość odbycia wolontariatu w Centrach.

Do tej pory z doradztwa zawodowego prowadzonego przez Dzieło Kolpinga skorzystało ponad 4000 osób. W przeprowadzonych 124 warsztatach z doradcą zawodowym uczestniczyło 1300 osób, a wolontariat ukończyły 172 osoby.

W działalności prowadzonej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych można napotkać na dwie podstawowe trudności. Po pierwsze ważne jest, aby dotrzeć do ludzi najbardziej potrzebujących pomocy. Druga trudność polega na tym, że proces wychodzenia z długotrwałego bezrobocia jest zazwyczaj długotrwały i wymaga dużej cierpliwości, którą nie wszyscy beneficjenci dysponują w dostatecznym stopniu. A program tylko wtedy może być skuteczny, gdy zostanie w pełni zakończony.

                                                                                                                                BH

 <<   Powrót do działu - Kolping a praca


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009