Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Rynek pracy w województwie małopolskim w czerwcu 2009 r.

Na koniec czerwca 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy Województwa małopolskiego wynosiła 113 635 osób bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 482 osoby , tj. o 0,4% . W roku poprzednim liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca wynosiła w Małopolsce 94 178 osoby.
W czerwcu w urzędach pracy zrejestrowano 14 352 osób, a wyrejestrowano 14 834 osób. Oznacza to, iż w miesiącu czerwcu odpływ z rejestrów PUP był wyższy niż napływ osób bezrobotnych.

Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w czerwcu 2009 r. wyróżniały się następujące grupy:

      Kobiety
60 709 (53,4 %)
      Osoby z prawem do zasiłku 23 358 (20,6 %)
      Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 4 638 (4,1 %)
      Zamieszkali na wsi 61 820 (54,4 %)
      Młodzi w wieku do 25 roku życia
29 628 (26,1 %)
      Bezrobotni w wieku pow. 50 r.ż 18 708 (16,5%)
      Niepełnosprawni
5 995 (5,3 %)
      Długotrwale bezrobotni
44 465 (39,1%)


Stopa bezrobocia w Małopolsce wynosiła w czerwcu 2009 r.8,7% i była niższa niż stopa bezrobocia w kraju (10,7 %).

 

<<   Powrót

<<    Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009