Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Animatorzy wspólpracy szkolili się w Brzesku

Animatorzy współpracy szkolili się w LuborzycyRealizacja projektu „Współpraca dla pracy” nabiera tempa. Po wstępnym etapie działań mających na celu przygotowanie prawidłowego wdrażania projektu,  przyszedł czas na pierwszy cykl szkoleń dla uczestników projektu. W dniach 12-13 grudnia 2008 r. oraz 23-24 stycznia 2009 r. w Luborzycy odbyły się  warsztaty dla animatorów z cyklu „Wstęp do współpracy – Animacja lokalnych sieci współpracy”, adresowane do członków Rodzin Kolpinga biorących udział w projekcie.

Zajęcia poprowadzili doradcy i trenerzy organizacji pozarządowych: Robert Kawałko oraz Justyna Batorek. Szkolenie zgromadziło przedstawicieli ośmiu Rodzin Kolpinga z powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, gdańskiego, krakowskiego, lęborskiego, oleśnickiego, oświęcimskiego i wadowickiego — po dwie osoby z każdego ośrodka. W realizowanym projekcie mają oni do odegrania kluczową rolę — są animatorami współpracy, liderami lokalnych sieci. Do udziału w drugiej sesji szkoleniowej dodatkowo zaproszono przedstawicieli lokalnej administracji publicznej.

Celem szkolenia było przygotowanie liderów Rodzin Kolpinga do działania w lokalnych sieciach inicjowanych w ramach projektu. Uczestnicy prześledzili cały proces nawiązywania partnerstwa. Rozpoczęli od określenia motywów i sposobów  tworzenia takich relacji. Przeanalizowali zagadnienia strategicznego planowania, bieżącego zarządzania oraz właściwego doboru narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w partnerstwie. Zapoznali się z niektórymi technikami public relations i sposobami  promocji projektu. Bogaty i ambitny program został zrealizowany dzięki bardzo sprawnemu prowadzeniu zajęć przez szkoleniowców oraz dużemu  zaangażowaniu uczestników. Wysoko ocenili oni zarówno tematykę zajęć, przygotowane materiały, realizację, a także stronę organizacyjną spotkań.

Niezmiernie miłym akcentem kończącym spotkanie w Luborzycy, było uroczyste przekazanie na ręce każdego z liderów Rodzin Kolpinga, biorących udział w projekcie, sprzętu komputerowego zakupionego w ramach  projektu. Każdego z uczestników szkolenia uhonorowano imiennym zaświadczeniem potwierdzającym udział w seminarium i warsztatach.

 

<<   Powrót do działu - Z życia sieci


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009