Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
 • Współpraca pozwala na wymianę dośwaidczeń
  2010-02-15

  Rozmowa z Dorotą Pietrzyk –przewodniczącą Rodziny Kolpinga w Chełmku oraz wiceprzewodniczącą Dzieła Kolpinga w Polsce Jak Pani ocenia, trwający już ponad rok, projekt „Współpraca dla pracy”? Jakie korzyści (a może straty) przynosi on Rodzinie Kolpinga w...

  Więcej »


 • „Ta sieć ma sens!”
  2010-01-27

  Rozmowa z p. Józefem Promnym, Przewodniczącym Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, Przewodniczącym Rodziny Kolpinga w Sycowie i animatorem sieci sycowskiej w projekcie „Współpraca dla pracy”. A.W.: Za nami już rok trwania projektu...

  Więcej »


 • Zmiany w ustawie o finansach publicznych a wdrażanie Funduszy Europejskich
  2010-01-27

  1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie finansowania programów operacyjnych, w tym Programu Kapitał Ludzki (PO KL). W budżecie państwa wyodrębniono budżet...

  Więcej »


 • Nowe zasady wyboru projektów w ramach PO KL
  2010-01-27

  W dniu 30 grudnia 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło nową wersję dokumentu „Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki". Nowe zasady obowiązują dla ogłaszanych nowych konkursów oraz dla wniosków o dofinansowanie...

  Więcej »


 • Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki
  2010-01-27

  Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Zmodyfikowane zapisy dotyczą w szczególności: limitów procentowych dla kosztów zarządzania projektem, stałych limitów...

  Więcej »


 

  

Sieci Współpracy dla pracy

 

 • Czy partnerstwo NGO'sów i podjęcie wspólnego działania rozwija te organizacje:wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009