Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...
 • Wysłuchanie publiczne w sprawie nowelizacji ustawy
  2009-04-26

  21 kwietnia 2009 r. w Sejmie pod przewodnictwem posła Sławomira Piechoty (PO) odbyło się  wysłuchanie publiczne rządowego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysłuchanie publiczne jest młodą instytucją w prawie polskim (zostało...

  Więcej »


 • Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wdrażania funduszy europejskich
  2009-04-17

  Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o usprawnienie procesu wdrażania funduszy europejskich oraz o ułatwienie korzystania z nich przez potencjalnych beneficjentów. Rzecznik zaapelował między innymi o większą ochronę...

  Więcej »


 • Nowa wersja Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej
  2009-04-16

  Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4 c Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja Zarządzająca PO KL przygotowała aktualizację Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy...

  Więcej »


 • Nowelizacja Zasad dokonywania wyboru projektów oraz Zasad finansowania
  2009-04-14

  Nowe wersje Zasad dokonywania wyboru projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz Zasad finansowania POKL zostały podpisane przez Jarosława Pawłowskiego -Podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Weszły one w życie 1 kwietnia 2009r. Nowelizacja...

  Więcej »


 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków zatwierdzone
  2009-04-05

  27 marca 2009 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne obowiązują od 1 kwietnia 2009 r. Szczegóły: http://www.mrr.gov.pl/  

  Więcej »


 

  

Sieci Współpracy dla pracy

 

 • Czy partnerstwo NGO'sów i podjęcie wspólnego działania rozwija te organizacje:wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009