Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

KOLPING NA ŚWIECIE: Indie - Portugalia - Austria

KOLPING NA ŚWIECIE: Indie - Portugalia - Austria

Indie
Sukces w walce z bezrobociem

Dzieło Kolpinga w Indiach oprócz realizowanego z sukcesem systemu mikropożyczek, który pomógł wyjść z ubóstwa mieszkańcom najbiedniejszych prowincji, organizuje kursy zawodowe. 90 % absolwentów tych przedsięwzięć znalazło już pracę. Ponadto spośród 1300 młodych ludzi, którzy ukończyli kursy komputerowe w 2008 r. 50% też już pracuje.

Portugalia
Ogromna migracja stawia nowe wyzwania

Portugalskie Dzieło Kolpinga musi stawić czoła nowej fali migracji młodych ludzi, którzy w poszukiwaniu pracy opuszczają małe miejscowości w północno-wschodniej części kraju udając się do miast znajdujących się na wybrzeżu. Sytuacja ta dotknęła również Dzieło Kolpinga powodując zmniejszenie się liczby członków o 500 osób. Ponadto odejście młodych do miast spowodowało, że starsi ludzie pozostali bez opieki. Dzieło Kolpinga organizuje więc miejsca dziennego pobytu dla osób starszych oraz oferuje specjalne programy dla seniorów. Jednocześnie podejmowane są wzmożone inicjatywy tworzenia miejsc pracy w regionie, a także tworzy się młodym osobom warunki do założenia własnej działalności gospodarczej. Uruchomione zostało specjalne doradztwo dla młodych przedsiębiorców w zakresie produkcji regionalnych pamiątek, miodu i produktów kuchni regionalnej.

Austria
„Wspólnie żyć ” – powstaje nowy Dom Kolpinga

3 czerwca 2009 roku w Wiedniu (Leopoldstadt) położono kamień węgielny pod budowę kolejnego Domu Kolpinga, w którym kontynuowana będzie idea „Wspólnie żyć”, polegająca na wspólnym mieszkaniu kilku generacji. W myśl tej idei dom, który powinien zostać oddany do użytku w roku 2011, zawierać będzie 190 miejsc dla osób starszych wymagających opieki, 30 apartamentów dla seniorów do samodzielnego mieszkania i 50 mieszkań dla znajdujących się w trudnym położeniu matek z małymi dziećmi. Poza tym znajdować się tu będzie dostępna dla wszystkich restauracja, aula i kaplica. Dom będzie miał do zaoferowania miejsca pracy dla młodzieży długotrwale bezrobotnej, a także pomoc w nauce dla dzieci z rodzin emigrantów. Koszty inwestycji wyniosą 29 mln euro i w 1/3 zostaną pokryte przez Miasto Wiedeń.

                                                                                  Opr. Beata Harasimowicz

<<   Powrót do działu - Kolping a praca

 


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009